Tropis Living

Family Boersma wrote...

Terug naar: References


Reference Tropis Living


In May 2012 we spent our holiday in a beautiful villa in Lokapaksa , North Bali. Although the objective of our stay was "holiday" it had another result. So it happened that we made an appointment with Tropis Living to get an idea of the possibilities in North Bali to build and rent a villa. A drive with Jeroen Franken resulted in an enthusiastic experience with the construction plots at Brongbong , the place we bought in June 2012 two lots for two wonderful villas. In September 2012 , the construction of the first villa started , in February 2013 for the second villa. The coordination and building was executed and managed by Tropic Living. Although stories of buying land and building in Bali are not always that positive , we have a totally different experience. With the lawyer associated to Tropis Living , decent contracts were drafted, taking into account our specific situation ( purchase by a legal entity established in the Netherlands ). The formalities at the notary were “easy-going” , although the Balinese way. Furthermore , the fact that the name holder of our plots , Nyoman Arya Astawa , is directly connected to Tropis Living , gives a good feeling. At the start of the construction , it showed immediately that Tropis Living had good and long term contacts and contracts with the contractor, subcontractors and construction workers , but also with the local people and priests. After the necessary ceremonies both villas were built swiftly.
As a director / shareholder , entrepreneur and lawyer , I am used to having full control of my activities. Therefore , I anticipated it would be difficult to manage this big project , being not in the situation to influence the process. Fortunately , reality turned out to be completely different. In various ways , we had contact ( skype , facebook and whatsapp ) , but more importantly , it was not necessary to have that much discussions. Prior to construction , we had several extensive meetings with the architect, Willem Meulenbroeks and Roland Leijten, to discuss all possible details and to make decisions . And where in the Netherlands an additional outlet (power supply) will cost additional money , a lot of alterations and additional wishes were possible for the original price. During the construction activities, Roland and Willem made a lot of pictures, so we were fully informed of the progress . For questions or uncertainties detailed pictures were made , we had a short consultation , and thus the two villas were completed in May 2013 and September 2013 to our complete satisfaction. A villa in Bali is not just a building , it also includes a beautiful garden , swimming pool , jacuzzi , lighting plan and ornaments. We were pleased that Roland brings his experience as a gardener in the Netherlands, also in Bali in practice . His advice , design and supervision has shown a good basis for the entire exterior of both villas . Perhaps most surprised , we are about the service of Tropic Living in delivery and after-sales. This is important, as the villa is only finished when the last hook has been fastened and the villa is furnished. And here Tropis Living also turned out to be helpful, with several addresses in the "south" , coordinating and controlling the receipt of all goods and various tips and tricks . On the day of the delivery of the villa, also the day we saw the finished villa , we were stunned at the outcome . Conclusion, I love to recommend Tropis Living as a full service project company and I would be happy to provide further information on our experience.

B.J.B. ( Bart ) Boersma LL.M. B.Sc. / Customs Knowledge BV Contact : bart.boersma@douaneadvies.nl / +31 513 68 98 97 see also: http://www.palm-living.com/10/brongbong-pantai-bal...


-------------------------------------------------------------------------------


Referentie Tropis Living


In mei 2012 waren we op vakantie in Lokapaksa, Noord Bali in een mooie villa. Hoewel de doelstelling van ons verblijf slechts en alleen “vakantie” was, kwam van het een het ander. Zo gebeurde het dat we toch een afspraak maakten met Tropis Living om eens te oriënteren wat de mogelijkheden waren. Een vrijblijvende ritje met Jeroen Franken resulteerde in een enthousiaste ervaring met de locatie Brongbong, waar wij uiteindelijk in juni 2012 twee percelen voor twee fantastische villa’s hebben gekocht. In september 2012 is vervolgens begonnen met de bouw van de eerste villa en in februari 2013 met de tweede villa. De projectvoering en bouw was in handen van Tropis Living.
Hoewel de verhalen over grond kopen en bouwen in Bali niet allemaal even positief zijn, hebben wij een geheel andere ervaring. Met de aan Tropis Living verbonden juriste zijn degelijke contracten opgesteld, waarbij ook rekening is gehouden met onze specifieke situatie (aankoop via een in Nederland gevestigde rechtspersoon). De formaliteiten bij de notaris verliepen dan ook, hoewel op de Balinese wijze, eenvoudig. Voorts geeft het een gerust gevoel om de naamhouder van onze percelen, Nyoman Arya Astawa, te kennen en te weten dat hij direct verbonden is aan Tropis Living.
Bij de aanvang van de bouw bleek direct dat Tropis Living goede en duurzame contacten en contracten heeft met de aannemer, uitvoerders en bouwvakkers, maar ook met de lokale bevolking en priester. Na de nodige ceremonies werden beide villa’s voortvarend gebouwd.
Als directeur / aandeelhouder, ondernemer en jurist ben ik gewend om de touwtjes in handen te hebben. Het leek dan ook niet mee te vallen om een zo’n groot project op zo’n grote afstand te laten uitvoeren, terwijl ik er zelf geen invloed op kon uitoefenen. De realiteit bleek echter gelukkig geheel anders. Op diverse manieren hebben we steeds contact gehad (skype, facebook en whatsapp), maar belangrijker nog heel veel contact was niet nodig. Voorafgaand aan de bouw hebben we namelijk met de architect en Willem Meulenbroeks en Roland Leijten uitgebreid alle mogelijke details besproken en keuzes gemaakt. En daar waar in Nederland het extra plaatsen van een stopcontact al snel enkele tientjes kost, kon voor deze villa’s bijzonder veel worden toegevoegd of aangepast.
Daarbij werden tijdens de bouw één á twee per week foto’s gemaakt door Roland of Willem zodat we volledig op de hoogte bleven van de vorderingen. Bij vragen of onduidelijkheden werden detailfoto’s gemaakt, kort overleg gevoerd en zodoende zijn de beide villa’s in mei 2013 respectievelijk september 2013 naar volle tevredenheid opgeleverd.
Een villa in Bali is natuurlijk niet alleen een gebouw, daar horen ook een prachtige tuin, zwembad, jacuzzi, verlichtingsplan en ornamenten bij. Wij waren dan ook verheugd dat Roland zijn ervaring in Nederland als hovenier, ook in Bali in de praktijk brengt. Zijn advies, ontwerp en begeleiding is de goede basis gebleken voor het gehele exterieur van beide villa’s.
Wellicht het meest verrast zijn wij nog steeds over de service van Tropis Living bij de oplevering alsmede de after-sales. Want een villa is pas af, als het laatste haakje is opgehangen en is ingericht. En ook hierbij is Tropis Living uitgebreid behulpzaam geweest, met diverse adressen in “het zuiden”, het coördineren en regelen van de ontvangst van alle zaken en diverse tips en trucs. Op de dag van de oplevering, ook de dag dat wij de villa de eerste keer “af” zagen, waren we sprakeloos over het resultaat.
Concreet, beveel ik Tropis Living graag aan als full service projectontwikkelaar en ben ik graag bereid om nadere informatie over onze ervaring te verschaffen.

mr. ing. B.J.B. (Bart) Boersma / Customs Knowledge BV contact: bart.boersma@douaneadvies.nl / +31 513 68 98 97
zie ook: http://www.palm-living.com/10/brongbong-pantai-bal...


Terug naar: References